Dr.NEE app

is under maintenance and will resume after the new functions are installed.
All support groups will be diverted to Telegram in Support Welups group.
Thank you for your understanding.

App Dr.NEE

đang được tạm dừng để nâng cấp.
App sẽ được khôi phục sau khi các chức năng mới đã chạy ổn định và sẵn sàng cho phiên bản tiếp theo.
Các nhóm hỗ trợ sẽ được chuyển sang nhóm Support Welups trên kênh Telegram.
Chân thành cảm ơn sự thông cảm của quý khách.

Telegram Support Link